Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Μονάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα


Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 83.709, που λήφθηκε σε συνεδρία του, ημερομηνίας 15/11/2017, θα πρέπει να συσταθεί Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ).
Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα της Κύπρου υποβλήθηκε στις 24/1/2019 και είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος εδώ

- Ομάδα Εργασίας Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ )
- Ομάδα Εργασίας για Εσωτερική Αγορά Ενέργειας
- Ομάδα Εργασίας για Έρευνα και Καινοτομία
- Ομάδα Εργασίας για Ενεργειακή Απόδοση
- Ομάδα Εργασίας για Μεταφορές
- Ομάδα Εργασίας για Ενεργειακή Ασφάλεια

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr