Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές

Η υποκατηγορία 3Α αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1000.

Για υποβολή αίτησης θα πρέπει να ικανοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
  • Να έχει γίνει σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο μετά την 01/11/2018
  • Η αίτηση για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 01/01/2017.

Εντυπο αίτησης
Εντυπο Εξουσιοδότησης FIMAS
] Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Έντυπο_Αίτησης κατηγορίας 3Α.xlsx


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr