ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΕυρωπαϊκά Προγράμματα, Έρευνα και Καινοτομία σε σχέση με τις ΑΠΕ


Ερευνητικά Προγράμματα με σκοπό την προώθηση των ΑΠΕ τα οποία είναι σε εξέλιξη

Empower

Στις 6 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου η πρώτη συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος «EMPOWER – Empowering the Cyprus power system with sustainable and intelligent technologies».
Το έργο «EMPOWER» αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος της Κύπρου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής με τη βοήθεια των οποίων θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την απρόσκοπτη διείσδυση των ΑΠΕ.

Επίσης, διαμέσου του έργου θα εξεταστούν διάφορες τεχνολογίες αποθήκευσης και η συνεισφορά της μετερεολογικής πρόγνωσης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ που μπορεί να διεισδύσει στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του.

Επομένως, θα ενισχυθεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του συστήματος ηλεκτρικής ισχύος. Με τον εκσυγχρονισμό που θα επιτευχθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω των διαφόρων τεχνολογιών αναμένεται ότι πέρα από τεχνοοικονομικά οφέλη θα υπάρξουν και πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την Κύπρο.

Στο έργο συμμετέχουν το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου ΚΟΙΟΣ, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Deloitte, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η T.P. Aeolian Dynamics και η Phoebe Research and Innovation.
Το έργο INTEGRATED/0916/0035 αναμένεται να διαρκέσει 3 χρόνια και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

StoRES

Το StoRES αποτελεί ένα φιλόδοξο και πολλά υποσχόμενο διασυνοριακό Interreg MED πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 18 ιδιαίτερα ικανών και αναγνωρισμένων οργανισμών (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών) οι οποίοι εκτείνονται σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Το πρόγραμμα στοχεύει στη περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μείγμα των νησιών αλλά και των αγροτικών περιοχών της Μεσογείου μέσω της ενσωμάτωσης των φωτοβολταϊκών αλλά και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας κάτω από μια βέλτιστη πολιτική αγοράς απομακρύνοντας παράλληλα όλους τους περιορισμούς που αφορούν την αξιοπιστία του δικτύου και τη διακύμανση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλες οι περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν να αντιμετωπίσουν ειδικές ανάγκες και προκλήσεις όπως νησιά με απομονωμένα δίκτυα, σχεδόν 100% εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και αύξηση της ζήτησης ενέργειας, αγροτικές περιοχές που παρουσιάζουν αδύναμα δίκτυα, ενδεχομένως ψηλότερες ενεργειακές ανάγκες και αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat StoRES newsletter.pdf
1.pdf
StoRES Newsletter June 2019_v.1.pdf
5_compressed.pdf
StoRES Newsletter _5_v0.5_compressed.pdf

No documents foundΠίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής