Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ηλεκτρισμός
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


Στις 27.12.2013 ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με Διάταγμά του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας («το περί Επιλέγοντα Πελάτη Διάταγμα του 2013») καθόρισε από την 01.01.2014 ανεξαιρέτως όλους τους πελάτες ως «επιλέγοντες». Δηλαδή σήμερα όλες οι καταηγορίες πελατών (οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί) έχουν το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρισμού, πέραν της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να ασκήσουν το δικαίωμα της επιλογής προμηθευτή ηλεκτρισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), μετά από σχετική μελέτη, αποφάσισε την τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε νέες επιχειρήσεις να συμμετέχουν τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρισμού. Oι λεπτομέρειες του μοντέλου αγοράς το οποίο αποφάσισε η ΡΑΕΚ περιγράφονται στη Ρυθμιστική Απόφασή της με αρ. 01/2015.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), που είναι κατά το Νόμο ο Λειτουργός της Αγοράς, προχωρά με δύο παράλληλες διαδικασίες: 1) της αναθεώρησης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και 2) της προκήρυξης διαγωνισμού για την αγορά , εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κατάλληλου υλιστικού και λογιστικού ώστε να είναι σε θέση και εμπράκτως να λειτουργήσει την ανταγωνιστική αγορά.

Στo πλαίσιο του μοντέλου που προωθείται, οι ΑΠΕ θα μπορούν να ανταγωνίζονται επί «ίσοις όροις» με τη συμβατική παραγωγή μέσα από δύο στάδια αγοράς δηλ. την προθεσμιακή και την προημερήσια αγορά ενώ στο μέλλον προγραμματίζεται και η λειτουργία ενός τρίτου σταδίου, αυτού της ενδοημερήσιας αγοράς.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 25.02.2019 μέχρι 05.04.2019: Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019»Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 20190225_Τροποποίηση Νόμου Ηλεκτρισμου_Ενοποιημένος_final.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr