ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Σχέδια Στήριξης

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων.


ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων

Η κατηγορία αφορά Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3000.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Για υποβολή αίτησης θα πρέπει να ικανοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Να έχει γίνει σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο μετά την 01/11/2018 συμπεριλαμβανομένης και να έχει γίνει εγκατάσταση συστήματος Θερμομόνωσης Οροφής σε Κατοικία για την οποία η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου είναι μετα την 08/10/2018, συμπεριλαμβανομένης.
  • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007. Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου για την ανέγερση μιας οικοδομής δεν απαιτήθηκε η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά τα οποία ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής, θα πρέπει να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική αρχή.
  • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος απο 0,4 W/m2K.

Έντυπο Εξουσιοδότησης FIMAS
Φύλλο Υπολογισμού U value
Συγκατάθεση ιδιοκτήτη κατοικίας
] Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βεβαίωση για τιμολόγια σε άλλο όνομα.pdfΠίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής