Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Απλοί μετατροπείς-αποκωδικοποιητές


Οικολογικός σχεδιασμός


Ο
Κανονισμός (ΕΚ) 107/2009 της 4ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές, τέθηκε σε ισχύ στις 25 Φεβρουαρίου 2009.


Τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αντικαταστήσουν όλες τις αναλογικές μεταδόσεις με ψηφιακή μετάδοση πριν από το 2015, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των απλών αποκωδικοποιητών αυξήθηκε δραματικά τα επόμενα χρόνια. Ένας απλός μετατροπέας-αποκωδικοποιητής έχει ως πρωταρχική λειτουργία τη μετατροπή των ελεύθερα παρεχόμενων ψηφιακών σημάτων συνήθους (SD) ή υψηλής ανάλυσης (HD) σε αναλογικά σήματα εκπομπής, κατάλληλα για τις αναλογικές τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα.
Ο Κανονισμός προνοεί ελάχιστα όρια κατανάλωσης για αποκωδικοποιητής που διατίθενται στην αγορά μετά την 25.02.2012. Επιπρόσθετα προνοεί όπως οι απλοί μετατροπείς-αποκωδικοποιητες θα πρέπει να παρέχουν λειτουργία κατάστασης αναμονή και να εξοπλίζονται με λειτουργία «αυτόματης απενεργοποίησης» ή με παρόμοια λειτουργία.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr