Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Κατάταξη αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο ΔΣΔ στα πλαίσια του Σχεδίου για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού


Κατάλογος έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που έχουν υποβληθεί στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), και συμπληρώνουν την συνολική ισχύ 120MW που προβλέπεται στο Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛίστα 120MW για Σχέδιο ΑΑΗ.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr