Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές τα οποία έχουν εξεταστεί στην μελέτη αντικτύπου για τον Κανονισμό της Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα Υπουργεία (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) ετοίμασαν και υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ). Το Προσχέδιο του ΕΣΔΕΚ υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24.1.2019 και οι συστάσεις και τα σχόλια της έχουν δημοσιευτεί στις 18.6.2019. Σύντομη περίληψη εδώ. Το τελικό ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Ακρόαση στην Αίθουσα «Πασχάλη Λ. Πασχαλίδη» στο κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, στις 9:30 π.μ.

Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019 στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία
  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nkythreotou@environment.moa.gov.cy
  • Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945
Περισσότερες πληροφορίες στο πιο κάτω σύνδεσμο εδώ
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr