ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Σχέδια Χορηγιών

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών - Παραδείγματα Θερμομόνωσης


Παράδειγμα 1: Κεκλιμένη οροφή έως και 300 κλίση, με πλάκα πάχους 20 cm, με 5 cm πάχος θερμομόνωσης και με κεραμίδια. Υλικά με αμελητέα θερμική αντίσταση όπως π.χ. μπογιές, γόμες κ.λ.π. δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής θερμικής αντίστασης του στοιχείου.

Τύπος κατασκευήςΚεκλιμένη οροφή έως και 30ο κλίση με θερμομόνωση
(θεωρείται ως οριζόντια)
Α/Α
Ονομασία Υλικού
Πάχος
Υλικού
d
(m)
Θερμική
Αγωγιμότητα
Υλικού
λ
(W/mK)
Θερμική
Αντίσταση
Υλικού
R
(m2K/W)
Τυπική Σχεδιαστική
Λεπτομέρεια
1
Κεραμίδια
0,02
1
0,02
2
Ασφαλτόπανο
0,01
0,23
0,0435
3
Θερμομονωτικό υλικό
0,1
0,041
2,43
4
Οπλισμένο σκυρόδεμα
(2% χάλυβα)
0,2
2,5
0,08
5
*
-
-
Ροή Θερμότητας
Rsi
(m2K/W)
Rse
(m2K/W)
Συντελεστής Θερμοπερατότητας
U
(W/m2K)
Προς τα πάνω
0,10
0,04
0,36

Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής