Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 3(3) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π.166/2016)


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 3(3) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π.166/2016)

Εγκεκριμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώσουν εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες


O Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας ασκώντας εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 3 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π.166/2016), και αφού εξέτασε την αίτηση του «Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου» βάση των κριτηρίων που καθορίζονται στην Κ.Δ.Π.166/2016 αποφάσισε να εγκρίνει το «Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου» ως οργανισμό αξιολόγησης ικανό να διοργανώνει εξετάσεις, η επιτυχία των οποίων αποτελεί τεκμήριο ότι το επιτυχόν πρόσωπο κατέχει ένα από τα προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφή του στο μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος σε εξέταση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2019

Αρ.Φακ.:8.4.02.8.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για αίτηση έγκρισης οργανισμών αξιολόγησης Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων 5.12.19.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr