Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση στη Γραμματεία της Χάρτας Ενέργειας - Vacancy Notice - TRANSIT OFFICIAL (Head).


Η Γραμματεία της Χάρτας Ενέργειας, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), με ανακοίνωση της, προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Αξιωματούχου για θέματα Διαμετακόμισης (επικεφαλής).

Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, για την υπό αναφορά θέση, μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα της Γραμματείας της Χάρτας Ενέργειας, στο πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://energycharter.org/who-we-are/secretariat/jobsvacancies/transit-official-head/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους προς τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα της Χάρτας Ενέργειας (Assistant Secretary General of the Energy Charter Secretariat) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruitment@encharter.org, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2018.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr