Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι:
1. Ο καταρτισμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με τον καθορισμό μέτρων και μετρήσιμου δείκτη προόδου.
2. Η προώθηση των υποδομών ηλεκτροκίνησης στο δομημένο περιβάλλον με την υποχρέωση για υποδομές καλωδίωσης και σταθμών φόρτισης σε κτίρια με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης.
3. Η εισαγωγή κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησής του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων.
4. Η σύνδεση των χρηματοδοτικών κινήτρων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με ένα από τα ακόλουθα: την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, τους Ενεργειακούς Ελέγχους, την ενεργειακή απόδοση του υλικού ή του εξοπλισμού, με πρότυπες τιμές για υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, άλλη διάφανη και αναλογική μέθοδο.
5. Η υποχρέωση επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 70 kW και η δυνατότητα εφαρμογής άλλων εναλλακτικών μέτρων έναντι των επιθεωρήσεων όπως η σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, και η εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου.
6. Η σύμπτυξη των δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών που προνοούνται στον νόμο σε μία.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις ή/και συστάσεις μπορούν να αποσταλούν συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο μέχρι τις 24 Μάϊου 2019 στη διεύθυνση:
Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Αντρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία,
ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αρ. 22304964, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nhadjinikolaou@mcit.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕντυπο Σχολιασμού (Δημοσια Διαβουλευση- Κτίρια).doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για τροποιήση των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο που τροποποιεί του περί Ρύτθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr