Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Ανελκυστήρες

Οι εργασίες για ορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος εργασίας 2016-2019, η Ευρωπαική Επιτροπή, παράλληλα με την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών, πραγματοποίησε μελέτη για τον προσδιορισμό ενδεχόμενων περαιτέρω ομάδων προϊόντων που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης και δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μεταβατική περίοδο ή στα προηγούμενα προγράμματα εργασίας. Μεταξύ των προιόντων αυτών είναι και οι ανελκυστήρες.

Ως εκ τούτου, η σχετική ομάδα προϊόντων θα αποτελέσει το αντικείμενο προπαρασκευαστικής μελετής που θα διερευνήσει λεπτομερέστερα τις δυνατότητες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και θα παρέχει τα στοιχεία για τον καθορισμό επιλογών πολιτικής.Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr