Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων


Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Λογισμικό SBEMcy


Το λογισμικό SBEMcy αποτελεί προσομοίωση της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων» και χρησιμοποιείται από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες για την έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η Υπηρεσία Ενέργειας διαθέτει δωρεάν το λογισμικό SBEMcy από, ενώ μετά από δικαιολογημένο αίτημα η Υπηρεσία Ενέργειας μπορεί να εξετάσει την συμβατότητα άλλου λογισμικού με την μεθοδολογία υπολογισμού και να δώσει την έγκριση της για να χρησιμοποιείται για την έκδοση ΠΕΑ.

No documents foundΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr