Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών
Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες 2018.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του Σχεδίου για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης του 2018, έχει παραληφθεί αριθμός αιτήσεων που εξαντλεί το διαθέσιμο προϋπολογισμού του Σχεδίου (300.000 ευρώ).

Ως εκ τούτου, η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου τερματίζεται με την παρούσα ανακοίνωση.] Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350 Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε Αρ. Φακ. 10.1.27.2 Ημερομηνία: 06.02.2019


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΕΝΤΥΠΟ 2.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ 3.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΤΥΠΟ 4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Έντυπο_Αίτησης Ηλιακών.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σχέδιο ΗΛΙΑΚΑ 2018.pdf
docx.pdf
Ανακοίνωση εφαρμογής Σχεδίου Παροχής Χορηγιών Ηλιακών 2018.docx.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ 1.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοινωση τερματισμού παραλαβής αιτήσεων.pdf


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr