Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Επαγγελματικά Πλυντήρια Ρούχων, Στεγνωτήρια Ρούχων και Πλυντήρια Πιάτων

Οι εργασίες για ορισμένες από τις καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των προϊόντων προτεραιότητας είναι και τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων και τα πλυντήρια πιάτων.

Για την ομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε φόρουμ διαβούλευσης στις 29/3/2013, ενώ εργασίες τυποποίησης βρίσκονται εν εξελίξει.

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας αναμένεται να φτάσει τα 4 TWh κατ’ έτος.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr