Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Αγορά υπηρεσιών από άνεργους με πτυχίο μηχανικής και λογιστικής για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. - Αναθεωρημένος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων


H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, ενέκρινε στις 29/11/2019 Αναθεωρημένο Ενιαίο Κατάλογο Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων του πιο πάνω Διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 01/19).

Η έγκριση αναθεωρημένου καταλόγου έγινε, επειδή κατά τον έλεγχο και επαλήθευση της βαθμολόγησης συγκεκριμένης αίτησης που πραγματοποιήθηκε πριν την πρόσκληση ανάθεσης σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι δεν παρεχόταν η απαιτούμενη τεκμηρίωση των στοιχείων της αίτησης.

Ενόψει των πιο πάνω η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την παρ. 5.9 του ΜΕΡΟΥΣ Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού, τον Αναθεωρημένο ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης υποψηφίων, ο οποίος επισυνάπτεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑναθεωρημένος Ενιαίος Κατάλογος Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr