Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για την τροποποίηση του ''Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ για ιδία καταναλώση"


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση».

Η τροποποίηση αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων που θα ενταχθούν στην Κατηγορία Β: «Συμψηφισμός λογαριασμών (net-billing)» του Σχεδίου. Σύμφωνα με την τροποποίηση, στη συγκεκριμένη Κατηγορία η άδεια οικοδομής ή/και η πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση του συστήματος ΑΠΕ ή συμπαραγωγής, θα υποβάλλονται προς τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά την υποβολή της αίτησης για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος με το δίχτυο, και όχι κατά την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Σχεδίου τροποποιησης netbilling 29-03-19.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr