Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Οικιακοί Φούρνοι και ΕστίεςΕνεργειακή ΣήμανσηΟ
Κατ ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2014 συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θέτει απαιτήσεις για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Κατ ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2014 καθως και του Κανονισμου 66/2014Οικολογικός ΣχεδιασμόςO Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 66/2014 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2014 καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία οικιακών φούρνων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος), εστιών και ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμα και όταν πωλούνται για μη οικιακή χρήση.


Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας των οικιακών φούρνων, εστιών και απορροφητήρων κουζίνας στην ΕΕ εκτιμήθηκε ότι το 2010 ανήλθε σε 755 PJ (κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας). Αν δεν είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας θα είχε ανέλθει σε 779 PJ το 2020.


Ο κανονισμός ορίζει απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ροής αέρα και φωτισμού και έχει διάφορα στάδια εφαρμογής. Το πρώτο στάδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή απο τις 20 Φεβρουαρίου 2015.


Ανακοίνωση της επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/ 2014 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2014Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr