Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Κανονισμοί
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κ.Δ.Π.39/2014 - Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2014
Κ.Δ.Π.164/2009 - Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κ.Δ.Π.285/2018- Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κ.Δ.Π.61_2014 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων ) (Τροποποιητικοί ) Κανονισμοί του 2014
Κ.Δ.Π.429_2006 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων ) Κανονισμοί του 2006
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 62_2017-Κανονισμοί Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_63_2017-Κανονισμοί Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
KDP39_2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
KDP164_2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
KDP61_2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
KDP429_2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 285-2018.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr