Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Εμπορικά Ψυγεία

Οι εργασίες για ορισμένες από τις καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των προϊόντων προτεραιότητας είναι και τα εμπορικά ψυγεία .

Για την ομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε φόρουμ διαβούλευσης στις 2/7/2014. Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας σε περίπτωση εφαρμογής απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού αναμένεται να φτάσει τα 48 TWh κατ’ έτος.

Περισσότερες πληροφορίες: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrigΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr