Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Εργαλειομηχανές και εξοπλισμός συγκόλλησης

Οι εργασίες για ορισμένες από τις καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των προϊόντων προτεραιότητας είναι και οι εργαλειομηχανές και εξοπλισμός συγκόλλησης.


Για την ομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε φόρουμ διαβούλευσης στις 6/5/2014.

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας αναμένεται να φτάσει τα 9 TWh κατ’ έτος. Για την ομάδα αυτή αναμένεται να εκδοθεί εθελοντική συμφωνία για τις εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων και κανονισμός για τον εξοπλισμό συγκόλλησης
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr