Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης για την Πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης για την Πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει της παραγράφου 3 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησής τους) Διατάγματος του 2017 (Κ.Δ.Π.25/2017) διαπίστωσε ότι τηρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 4 του ιδίου Διατάγματος για σκοπούς διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης και αποφάσισε όπως:-

Εγκρίνει την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ως φορέα κατάρτισης για εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων, με περίοδο ισχύος από 1/10/2017 έως 30/9/2020.

Αρ. Έγκρισης: 2017/02 Ημερομηνία Έγκρισης: 22/9/2017

Σημείωση:
Η Αρμόδια Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, να αναστείλει την έγκριση φορέα κατάρτισης ο οποίος δεν συνεχίζει τα πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 4, της Κ.Δ.Π.25/2017.

Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. 8.4.1.17.1.6

22/9/2017Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση ΕΦΚ.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr