Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Επιτήρηση της αγοράς


Η Υπηρεσία Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά και με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της αγοράς πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των νομοθεσιών που αφορούν:
- Υποβολή παραπόνουΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr