Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Εξυπηρετητές και Εξοπλισμός αποθήκευσης δεδομένων

Οι εργασίες για ορισμένες από τις καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των προϊόντων προτεραιότητας είναι και οι εξυπηρετητές επιχειρήσεων και ο εξοπλισμός αποθήκευσης δεδομένων και βοηθητικός εξοπλισμός.

Για την ομάδα αυτή η προπαρασκευαστική μελέτη ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2015 και κατέδειξε σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης.

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας αναμένεται να φτάσει μέχρι και 43 TWh κατ’ έτος. Έως και 43 για όλες τις απαιτήσεις του προϊόντος
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr