Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Στήριξης


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών


ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών

Η υποκατηγορία 3Β αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €900 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €3600.


Βεβαίωση απο επιβλέποντα μηχανικό/μελετητή
Εντυπο Έξουσιοδότησης καταβολής της χορηγίας στον προμηθευτή/εγκαταστάση του Φ/Β
Έντυπο εξουσιοδότησης FIMAS


Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350

Δικαιούχοι Χορηγίας:

1. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

2. Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος

3. Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

4. Λήπτες Επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα

5. Λήπτες Επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα

6. Λήπτες χορηγίας σε τυφλούς

7. Λήπτες Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλα εισοδήματα με την προυπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας του.

8. Πολύτεκνη και πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των 51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά 5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

9. Λήπτες Επιδόματος Μονογονεικής Οικογένειας με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 39.000.

Οι δικαιούχοι χορηγίας προωθούνται στην Επιτροπή Διαχειρισης του Ταμέιου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε απο Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Υπ. Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης).Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Βεβαίωση απο επιβλέποντα μηχανικό μελετητή.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Εξουσιοδότηση για καταβολή της χορηγίας στον προμηθευτή.docx

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr