Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Προιόντα σχετικά με το Νερό

Οι εργασίες για ορισμένες από τις καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των προϊόντων προτεραιότητας είναι και τα σχετικά με το νερό προϊόντα.

Για την ομάδα αυτή αναμένεται να εκδοθούν μόνο απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης.

Η σχετική προπαρασκευαστική μελέτη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη). Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας σε περίπτωση εφαρμογής απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού αναμένεται να φτάσει έως τα 70 TWh (και 1 900 Mm3 αντλούμενου νερού) το 2025· και έως 17 TWh (και 700 Mm3 αντλούμενου νερού) το 2030
.Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr