ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προιόντα και Περιβάλλον

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Προιόντα σχετικά με το Νερό

Οι εργασίες για ορισμένες από τις καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό. Μεταξύ των προϊόντων προτεραιότητας είναι και τα σχετικά με το νερό προϊόντα.

Για την ομάδα αυτή αναμένεται να εκδοθούν μόνο απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης.

Η σχετική προπαρασκευαστική μελέτη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη). Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας σε περίπτωση εφαρμογής απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού αναμένεται να φτάσει έως τα 70 TWh (και 1 900 Mm3 αντλούμενου νερού) το 2025· και έως 17 TWh (και 700 Mm3 αντλούμενου νερού) το 2030
.


Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής