Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση στα πλαίσια εφαρμογής του περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμου του 2011


Η Υπηρεσία Ενέργειας ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμου του 2011, ανακοινώνει μεταξύ αλλων, ότι από 1/9/2018 απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κύπρο μη κατευθυντικών λαμπτήρων αλογόνου που συνδέονται στο κυρίως δίκτυο λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στους πιο πάνω κανονισμούς (στάδιο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 244/2009 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1428).Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για λαμπτήρες αλογόνου.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr