ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση στα πλαίσια εφαρμογής του περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμου του 2011


Η Υπηρεσία Ενέργειας ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμου του 2011, ανακοινώνει μεταξύ αλλων, ότι από 1/9/2018 απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κύπρο μη κατευθυντικών λαμπτήρων αλογόνου που συνδέονται στο κυρίως δίκτυο λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στους πιο πάνω κανονισμούς (στάδιο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 244/2009 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1428).Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής