Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ηλεκτρισμός


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου


Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με διπλή αποστολή

    1) Τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς,

    2) Τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του ΔΣΜΚ φαίνονται στο σύνδεσμο: http://www.dsm.org.cy
No documents foundΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr