Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Στήριξης
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 5MW


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει τη λειτουργία του Σχεδίου Στήριξης για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδία Κατανάλωση Μέγιστης Ισχύος 5MW

Υποβολή αιτήσεων
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη
διαθέσιμη δυναμικότητα ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης/κατάργησης του
Σχεδίου με σχετική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Υπηρεσίας Ενέργειας (Οδός Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421
Λευκωσία) καθώς επίσης στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΗΘΥΑ Net billing v8.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr