Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων - Αναθεώρηση Συστήματος Ενεργειακής Σήμανσης Προϊόντων


Αναγνωρίζοντας ότι η εισαγωγή των Α+ και άνω κατηγοριών και η απουσία μηχανισμού αναπροσαρμογής της ετικέτας, μείωσαν την αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς πλέον τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται ήδη σε κατηγορίες Α+ και άνω (π.χ. πλυντήρια) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την αναθεώρηση του συστήματος.     Το νέο σύστημα θα έχει:


     · Ενιαία κλίμακα ενεργειακής επισήμανσης «A έως G»:
     Eπιστροφή στην ευρύτερα γνωστή και αποτελεσματική κλίμακα επισήμανσης «A-G», συμπεριλαμβανομένης & διαδικασίας αναπροσαρμογής της κλίμακας των υφιστάμενων σημάτων. 


     ·
     Ψηφιακή βάση δεδομένων για τα νέα προϊόντα
     Όλα τα νέα προϊόντα που θα διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να καταχωρούνται σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να διευκολύνεται η εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές..
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr