Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Eπισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο διαδίκτυο


Έχοντας υπόψη οτι οι εξ αποστάσεως πωλήσεις μέσω του διαδικτύου καταλαμβάνουν όλο και σημαντικότερο μερίδιο πωλήσεων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και το ότι στις διαδικτυακές πωλήσεις, είναι δυνατή η απεικόνιση της ετικέτας και του δελτίου χωρίς να προκαλείται πρόσθετος διοικητικός φόρτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει σχετικούς κανόνες για την ανάρτηση την ετικέτας και του δελτίο προϊόντος στις διαδικτιακές πωλήσεις.

Για περισσότερες πληροφοριές :
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 518/2014 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2014 για τροποποίηση των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1059/2010, (ΕΕ) αριθ. 1060/2010, (ΕΕ) αριθ. 1061/2010, (ΕΕ) αριθ. 1062/2010, (ΕΕ) αριθ. 626/2011, (ΕΕ) αριθ. 392/2012, (ΕΕ) αριθ. 874/2012, (ΕΕ) αριθ. 665/2013, (ΕΕ) αριθ. 811/2013 και (ΕΕ) αριθ. 812/ 2013 όσον αφορά την επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο διαδίκτυΟ Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 518/2014 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2014 για τροποποίηση των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1059/2010, (ΕΕ) αριθ. 1060/2010, (ΕΕ) αριθ. 1061/2010, (ΕΕ) αριθ. 1062/2010, (ΕΕ) αριθ. 626/2011, (ΕΕ) αριθ. 392/2012, (ΕΕ) αριθ. 874/2012, (ΕΕ) αριθ. 665/2013, (ΕΕ) αριθ. 811/2013 και (ΕΕ) αριθ. 812/ 2013 όσον αφορά την επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο διαδίκτυοΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr