Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Νέα Οδηγία ΑΠΕ 2018/2001


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L2001


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat summury REDII-No pages.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr