Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020»


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 26/5/2020 μέχρι τις 12/6/2020 θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση των ποινών που επιβάλλονται στους προμηθευτές στη περίπτωση μη επίτευξης των στόχων των μεταφορών, και συγκεκριμένα των ακόλουθων δύο στόχων:

(α) του εκάστοτε καθορισμένου με Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ποσοστού ανάμιξης βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα των μεταφορών το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 10% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας των μεταφορών το 2020, και

(β) 6% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το 2020.

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/6/2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις διευθύνσεις ηλ. ταχ. energyservice@mcit.gov.cy, ckarapitta@mcit.gov.cy και geioannou@mcit.gov.cy.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20200520- Law Specifications.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word20200525-Έντυπο Σχολιασμού Διαβούλευσης.docx

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr