Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Τα εκπαιδευτικά συστήματα σχετίζονται άμεσα με την αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών κάθε χώρας. Η ενασχόληση των μαθητών με τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τους τρόπους ορθολογικής χρήσης της ενέργειας , βοηθά σημαντικά στη προσπάθεια να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνολογίες αυτές οι νέοι πολίτες της χώρας.

Η προτροπή για ενασχόληση των νέων με ενεργειακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας Ενέργειας.- Εκπαιδευτικά βιβλία για την ενέργεια
- Διαλέξεις σε σχολεία
- Μαθητικός διαγωνισμός
- Έντυπα
- Παρουσιάσεις

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr