ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης ΕνέργειαςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Τα εκπαιδευτικά συστήματα σχετίζονται άμεσα με την αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών κάθε χώρας. Η ενασχόληση των μαθητών με τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τους τρόπους ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, βοηθά σημαντικά στη προσπάθεια να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνολογίες αυτές οι νέοι πολίτες της χώρας.

Η προτροπή για ενασχόληση των νέων με ενεργειακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας Ενέργειας.- Εκπαιδευτικά βιβλία για την ενέργεια
- Διαλέξεις - Παρουσιάσεις σε σχολεία
- Αποτελέσματα Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Χρονιάς 2018-2019
- Ενημερωτικό Υλικό
- Παρουσιάσεις


Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής