Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερομηνίας 16.03.2020


Με απώτερο στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19) στην Κύπρο και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ανακοινώνει ότι δεν επιτρέπονται οι προσωπικές επισκέψεις στα γραφεία της. Ως εκ τούτου:

· Οποιαδήποτε έγγραφα προς την Επιτροπή θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση energyservice@mcit.gov.cy ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, με ένδειξη 'Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ'
· Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με τα Σχέδια Χορηγιών παράκληση όπως το κοινό απευθύνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση energyservice@mcit.gov.cy είτε στο τηλέφωνο 22409350.

Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα για την ομαλή διεκπεραίωση των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνοικοίνωση Επιτροπής Ταμέιου ΑΠΕ και ΕΞΕ 160320.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr