Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ


Με απώτερο στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19) στην Κύπρο και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ανακοινώνει ότι δεν επιτρέπονται οι προσωπικές επισκέψεις στα γραφεία της. Ως εκ τούτου:

· Οποιαδήποτε έγγραφα προς την Επιτροπή θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση energyservice@mcit.gov.cy ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, με ένδειξη 'Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ'
· Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με τα Σχέδια Χορηγιών παράκληση όπως το κοινό απευθύνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση energyservice@mcit.gov.cy είτε στο τηλέφωνο 22409350.

Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα για την ομαλή διεκπεραίωση των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr