Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Τοπικοί Θερμαντήρες Χώρου με Στερεό Καύσιμο


O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1185 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προνοεί απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ έως 50 kW.


Μεταξύ άλλων από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:


  • η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των τοπικών θερμαντήρων χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης στερεού καυσίμου είναι τουλάχιστον 30 %·
  • η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των τοπικών θερμαντήρων χώρου κλειστού θαλάμου καύσης στερεού καυσίμου πλην συμπιεσμένου ξύλου με τη μορφή σβόλων (πέλετ) είναι τουλάχιστον 65 %
  • η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των τοπικών θερμαντήρων χώρου κλειστού θαλάμου καύσης συμπιεσμένου ξύλου με τη μορφή σβόλων (πέλετ) είναι τουλάχιστον 79 %·
  • η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των κουζινών μαγειρέματος είναι τουλάχιστον 65 %Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr