Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Ηλεκτρικές ΣκούπεςΕνεργειακή Σήμανση


Ο κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της 3ης Μαΐου 2013 συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

Ο κανονισμός προνοεί απαιτήσεις σήμανσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 εξαιρουμένων των ηλεκτρικών σκουπών με φίλτρο νερού για τις οποίες η απαίτηση για ενεργειακή σήμανση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.Οικολογικός Σχεδιασμός

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 666/2013 της 8ης Ιουλίου 2013 προνοεί απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις ηλεκτρικές σκούπες. Ως σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων ο Κανονισμός καλύπτει την κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο χρήσης, το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης, το ποσοστό επανεκπομπής σκόνης, ο θόρυβος (στάθμη ηχητικής ισχύος) και την ανθεκτικότητα.

To πρώτο σταδιο του Κανονισμου τεθηκε σε εφαρμογη την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και μεταξυ αλλων οι ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
— η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 62,0 kWh/έτος,
η ονομαστική ισχύς εισόδου είναι μικρότερη από 1 600 W,
— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από χαλί (dpuc) είναι τουλάχιστον 0,70 (δεν ισχύει για ηλεκτρικές σκούπες σκληρών δαπέδων),
— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο (dpuhf) είναι τουλάχιστον 0,95 (δεν ισχύει για ηλεκτρικές σκούπες χαλιών).

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταξυ αλλων, οι ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να πληρουν τα ακόλουθα:
— η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 43,0 kWh/έτος,
η ονομαστική ισχύς εισόδου είναι μικρότερη από 900 W,
— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από χαλί (dpuc ) είναι τουλάχιστον 0,75 (δεν ισχύει για ηλεκτρικές σκούπες σκληρών δαπέδων),
— το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο (dpuhf) είναι τουλάχιστον 0,98 (δεν ισχύει για ηλεκτρικές σκούπες χαλιών).
— το ποσοστό επανεκπομπής σκόνης δεν είναι μεγαλύτερο από 1,00 %,
— η στάθμη ηχητικής ισχύος δεν υπερβαίνει τα 80 dB(A),
— ο εύκαμπτος σωλήνας, εάν υπάρχει, είναι ανθεκτικός ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη μετά από 40 000 ταλαντώσεις υπό φόρτιση,
— ο λειτουργικός χρόνος ζωής του κινητήρα είναι τουλάχιστον 500 ώρες.

Σχετικές πληροφοριές:


Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων. Τις προπαρασκευαστικές μελέτες μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/prepstudy_FINAL REPORT VC Durability Test 20160623.pdf ._FINAL REPORT VC Durability Test 20160623.pdf
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr