Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλάισιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, στις 11 Απριλίου 2019, αρχίζει η εφαρμογή του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλάισιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού».Το Σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 150 MW, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, και τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ κανόνες. Το πιο πάνω συνολικό όριο δυναμικότητας του Σχεδίου δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης και ανακοίνωσης από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αίτησης αναφέρονται στο Μέρος 7 του Σχεδίου. Η διαδικασία εξέτασης των υποβληθέντων αιτήσεων και κατάρτισης του τελικού καταλόγου με σειρά προτεραιότητας των έργων που πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου, αναφέρεται στο Μέρος 8.Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 11/4/2019 μέχρι τις 18/5/2019. Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8 MW θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου, από τις ιστοσελίδες
www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ και το γραφείο του ΔΣΜΚ.8 Απριλίου 2019ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Σχεδίου Μεταβατικής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatENT.PAR.IP.NEES IPIR.BLUE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatENTYPO PAROXHS IPIRESION_Alles Ypiresies - blue 24-5-18.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕντυπο για Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr