Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  Δημόσια διαβούλευση για διαμόρφωση του προσχεδίου του νομοσχεδίου με τίτλο:
«Νόμος που τροποποιεί τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014 (Αρ. 2)» και του προσχεδίου των κανονισμών με τίτλο: «οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια διαβούλευση για διαμόρφωση του προσχεδίου του νομοσχεδίου με τίτλο:
«Νόμος που τροποποιεί τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014 (Αρ. 2)» και του προσχεδίου των κανονισμών με τίτλο: «οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δημοσιεύει τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε επί του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014 (Αρ. 2)» καθώς και του προσχεδίου κανονισμών με τίτλο «οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019».


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερ. 24 Οκτωβρίου 2019Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word2019-FeesOilStocksRegulationsConsultation_FINAL.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word2019-OilStocksLawConsultation_FINAL.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20190819_Ανακοίνωση_Δημόσια Διαβούλευση_FINAL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr