Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Κλιματιστικά και ανεμιστήρες δροσισμού 

Ενεργειακή Σήμανση

Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 626/2011 συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.Οικολογικός Σχεδιασμός

Ο Kανονισμός 206/2012  εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό έχει εκτιμηθεί ότι ανήλθε στην Ε.Ε το 2005 σε 30 TWh. Αν δεν είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα, προβλέπεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είχε ανέλθει σε 74 TWh το 2020. Η προκαταρκτική μελέτη κατέδειξε ότι είναι δυνατόν εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια 11TWh το 2020 από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Κανονισμό αυτό.

Ο κανονισμός ορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά τροφοδοτούμενων από το ηλεκτρικό δίκτυο, κλιματιστικών με ονομαστική ισχύ ≤ 12kW και για ανεμιστήρες δροσισμού με ηλεκτρική ισχύ εισόδου ≤ 125W.

Το δεέτερο στάδιο του Κανονισμού τέθηκε σε εφαρμογή απο την 1η Ιανουαρίου 2014.


Περισσότερες πληροφορίες


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 206/2012.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr