Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φορείς Κατάρτισης και Εξεταστικοί Οργανισμοί για πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕΦορείς Κατάρτισης και Εξεταστικοί Οργανισμοί για πιστοποίηση των εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕΗ Οδηγία 2009/28/ΕΚ (εδω) για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριμένα το άρθρο 14(3) προνοεί ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη συστήματος πιστοποίησης ή ισοδυνάμου συστήματος προσόντων για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ. Οι εν λόγω εγκαταστάτες προβαίνουν στην εγκατάσταση ή/ και συντήρηση μικρής κλίμακας-
Α) λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και
Β) ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και
Γ) γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας.

Οι σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας έχουν μεταφερθεί στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013 έως (Αρ.2) του 2015 (Ν(Ι)112/2013, Ν(Ι)121/2015, Ν(Ι)157/2015) και ρυθμίζονται από τη δευτερεύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με την νομοθεσία η Αρμόδια Αρχή κατόπιν υποβολής αιτήσεως και αξιολόγησης βάσει καθορισμένων κριτήριων προβαίνει σε έγκριση των Φορέων Κατάρτισης και των Εξεταστικών Οργανισμών για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της εξέτασης αντίστοιχα. Η σχετική ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων και οι καθορισμένοι τύποι των αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

Η σχετική δευτερεύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015 - Κ.Δ.Π.374/2015.

ii. Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησής τους) Διάταγμα του 2017.-Κ.Δ.Π.25/2017.

iii. Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας, ή/και Ηλιακών Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών Συστημάτων Μικρού Βάθους και Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του 2017.-Κ.Δ.Π. 26/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς κατάρτισης ή/και εξεταστικοί οργανισμοί καταβάλλουν τέλη 625 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., προς την αρμόδια αρχή για σκοπούς εξέτασης της αίτησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22606042 και 22409383.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ANAKOINOSI.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
KDP374_2015 KDP25&26_2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ_2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ_2017.pdf
3.2019.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 4.3.2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ATTTX0J3.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr