Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Διεθνές Συνέδριο με θέμα " Η απεξάρτηση από τον άνθρακα στον Τομέα της Ενέργειας στην Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή - Ο ρόλος της Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας "


Το Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει στις 29 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2018 το πιο πάνω Διεθνές Συνέδριο στη Λευκωσία.
Το Συνέδριο διοργανώνεται στα πλαίσια των προγραμμάτων ‘Cyprus Solar Thermal Energy Chair for the Eastern Mediterranean (CySTEM – Chair)’ και ‘Networking for Excellence in Solar Thermal Energy Research (NESTER)’ τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ‘Επέκταση Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής, Ορίζοντα 2020’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Υπουργός Ενέργειας έχει θέσει υπό την αιγίδα του το πιο πάνω Συνέδριο.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο.


https://csp2018.cyi.ac.cy/ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr