Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Σήμανση Ελαστικών


Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 20 % έως 30 % της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Συνεπώς, η μείωση της αντίστασης κύλισης των ελαστικών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης των οδικών μεταφορών και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών. Επιπρόσθετα, ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι μια σοβαρή όχληση με επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών υπέρ ασφαλέστερων, πιο αθόρυβων και οικονομικότερων σε καύσιμα ελαστικών επισώτρων.Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1235/2011) για τη σήμανση των ελαστικών επίσωτρων εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 και ισχύει για ελαστικά που παρήχθησαν μετά την 1η Ιουλίου 2012. Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στην εσωτερική πλευρά του ελαστικού με τετραψήφιο νούμερο. π.χ. "3409". Οι δύο πρώτοι αριθμοί δείχνουν την εβδομάδα κατασκευής (δηλ. η 32η εβδομάδα) και οι δύο τελευταίοι το έτος κατασκευής (δηλ. 2009). Στην ετικέτα σήμανσης ο καταναλωτής μπορεί να βρει πληροφορίες αναφορικά με την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης.
Η αλλαγή ελαστικών κατηγορίας G σε ελαστικά κατηγορίας Α μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 9%. Εάν έχεις αυτοκίνητο με κατανάλωση 8 l/100km και χρησιμοποιήσεις τα νέα ελαστικά για 65000km μπορείς να εξοικονομήσεις μέχρι και 440 lt καυσίμων κατά τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Με κόστος καυσίμων €1.2 το λίτρο μπορείς να εξοικονομήσεις μέχρι και €530 κατά τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Υπολογίστε το κόστος καυσίμων την εξοικονόμηση χρημάτων και τις εκπομπές CO2 από διάφορες επιλογές ελαστικών:Υποχρεώσεις προμηθευτών ελαστικών
Οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να:

 • Διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε διανομείς ή τελικούς χρήστες είναι εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα τους
 • Δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα ελαστικών C1, C2 και C3 σε τεχνικό διαφημιστικό υλικό και στις ιστοσελίδες.
 • Θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτήματος, για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη στιγμή που ένας τύπος ελαστικού διατίθεται στην αγορά.

Υποχρεώσεις διανομέων ελαστικών
Οι διανομείς ελαστικών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
 • Τα ελαστικά C1, C2 στο σημείο πώλησης φέρουν το αυτοκόλλητο σε εμφανώς ορατή θέση.
 • Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά δεν είναι ορατά στον τελικό χρήστη, οι διανομείς παρέχουν στον τελικό χρήστη τις σχετικές πληροφορίες.
 • Για τα ελαστικά C1, C2 και C3, να δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και κατά περίπτωση την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα στα σχετικά τιμολόγια πώλησης

Υποχρεώσεις προμηθευτών και διανομέων οχημάτων
Όταν προσφέρεται στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων ελαστικών για τον εξοπλισμό του οχήματος, θα πρέπει να παρέχουν πριν από την πώληση πληροφορίες (τουλάχιστον στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό) για κάθε προσφερόμενο ελαστικό, σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και όπου ισχύει, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα για τα ελαστικά C1, C2 και C3.


Ο σχετικός Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

  • Αναγομωμένα ελαστικά.
  • Επαγγελματικά ελαστικά παντός εδάφους.
  • Ελαστικά σχεδιασμένα αποκλειστικά για να τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1η Οκτωβρίου 1990.
  • Εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ.
  • Ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω των 80 km/h.
  • Ελαστικά με ονομαστική διάμετρος σώτρου ≤ 254mm ή ≥ 635mm.
  • Ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετα εξαρτήματα για βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης (πχ, ελαστικά με καρφιά).
  • Ελαστικά σχεδιασμένα για να τοποθετηθούν μόνο σε οχήματα


Για εναρμόνιση με τον Κανονισμό, η Υπηρεσία Ενέργειας προχώρησε στην τροποποίηση του «Περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων» Νόμου (Ν.54(Ι)/2013). Με την τροποποίηση παρέχονται οι αναγκαίες διοικητικές εξουσίες για την εφαρμογή του Κανονισμού. Για σκοπούς ισονομίας και διαφάνειας καταρτίστηκε «Οδηγός» υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου το οποίο δύναται να επιβάλλει με απόφαση της η Αρμόδια Αρχή για παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ αρ. 1222/2009.

Η Ευρωπαική Επιτροπή προτείνει νεο βελτιωμένο σύστημα σήμανσης ελαστικών.Περισσότερες πληροφορίες:


.pdf Οδηγός υπολογισμόυ ύψους διοικητικού προστίμου..pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ATTDYNMS.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ATTD459L.xls

No documents foundΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr