Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Προιόντα θέρμανσης αέρα και ψυκτικά προιόντα


Οικολογικός σχεδιασμός

O Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2281 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2016 ορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και/ή για τη θέση σε λειτουργία:

α) των προϊόντων για θέρμανση αέρα (air heating products) με ονομαστική θερμαντική ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 MW·

β) ψυκτικών προϊόντων και ψυκτών διεργασιών (process chillers) υψηλής θερμοκρασίας με ονομαστική ψυκτική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 2 MW·

γ) των μονάδων ανεμιστήρα-στοιχείου (fan coil units).Οι πρώτες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα τεθούν σε ισχύ την 01.01.2018.Το δεύτερο στάδιο του Κανονισμού θα τεθεί σε ισχύ στις 26.09.2018 και το τρίτο την 01.01.2021.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων. Τις προπαρασκευαστικές μελέτες μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/prepstudy
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr