Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις
- 02/07/2020 Επέκταση του χρονοδιαγράμματος για την προσκόμιση της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης για τα έργα που εμπίπτουν στο «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο)
 
- 29/06/2020 Διαδικασία Επιστροφής Εγγυητικών Πιστής Εκτέλεσης για έργα ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής
 
- 12/06/2020 Επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης για έργα που εμπίπτουν στο «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού»
 
- 09/06/2020 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση
 
- 09/06/2020 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
 
- 01/06/2020 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
 
- 26/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020»
 
- 21/05/2020 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων
 
- 21/05/2020 Νέες Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου
 
- 15/05/2020 Θέσεις Εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών για τις Ανάγκες τριών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων RESTART, της Υπηρεσίας Ενέργειας
 
- 15/05/2020 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 
- 08/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020»
 
- 29/04/2020 Ανακοίνωση για Επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που εμπίπτουν στο «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού»
 
- 16/04/2020 Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχ. Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερ. 14.04.20 σε σχέση με τα νέα Σχέδια Χορηγιών Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
 
- 02/04/2020 Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερομηνίας 02.04.2020
 
- 16/03/2020 Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ημερομηνίας 16.03.2020
 
- 03/03/2020 Διευκρινιστική Ανακοίνωση για Εγγυητικές Επιστολές για Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 
- 25/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Ημερίδα με θέμα «Fuel Price Comparison for Consumers»
 
- 17/10/2019 Τερματισμός Θερινής Ώρας για το 2019
 
Αρχείο Ανακοινώσεων/Νέων


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr