ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας


Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της κάθε χώρας. Για την Κύπρο η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία αφού η χώρα μας εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές πετρελαιοειδών, το κόστος των οποίων επιβαρύνει
τους τελικούς χρήστες ενέργειας.

Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να συμβάλλει ταυτόχρονα στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- EΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής